אפולודורוס מאגיריום
 
  אָפּוֹלוֹדוֹרוּס (Άπολλόδωρυος) היה, לפי תיאורו של קיקרו ("אין ורום" II.4.50), אחד האזרחים הבולטים באגיריום שבסיציליה והעיד נגד הפראיטור ורס.

נכתב: יולי 2006.
 
 
מקורות: