ארכיטרב
 
  אָרְכִיטְרָב (מלטינית, arcus, קשת ו-trabs או trabem, קורה) הוא מונח באדריכלות לקורה העיקרית הנושאת את כובד המבנה ונחה ישירות על העמודים. באנטבלטורה הרגיל זוהי היחידה הנמוכה בשלוש חטיבות, כשמעליה האפריז והאפריז. המונח משמש גם לציון מסגרת מרותכת של כניסה.

נכתב: יולי 2006.
 
 
מקורות: