תסחיף אגו
 
  תַּסְחִיף אֶגוֹ הוא מצב שבו אדם סובל מאובדן חלקי או מלא של תחושת יחס בין כישוריו להערכתו העצמית. מצב זה אופייני לאינטלקטואלים הבאים במגע מועט עם זולתם ומגע מופרז עם עצמם, ולכל מי שמגעיו עם בני אדם אחרים מתמצים במקבץ מלחכי פנכה. במצבים קיצוניים עשוי הלוקה בתסחיף אגו לפעול במשך שנים תוך ייצור פעלתני, מתמיד ולא-נלאה של מה שנראה לזולתו כמה שכלב לפעמים משאיר, אך לו עצמו ייראו הדברים רבי ערך. במקרים קיצוניים פחות, מתמכרים הסובלים מתסחיף אגו לפסטיש עצמי: הפקה חוזרת ונשנית של חיקויי-עצמם, בלי חידוש כלשהו.

נכתב: ינואר 2006.