פעולה אינטואיטיבית
 
  פְּעֻלָּה אִינְטוּאִיטִיבִית היא פעולה שמבצע אדם בהתאם לתחושה עזה כי זו הפעולה הנכונה. רוב הפעולות האינטואיטיביות, כמו גם ההערכות האינטואיטיביות, הן פעולות שאדם הורגל לבצען באופן מסוים מקטנות. חלק מן הפעולות האינטואיטיביות מקורן באינטסטינקטים מולדים, אך רובן יסודן בלמידה מניסוי וטעייה בגיל רך.

דוגמה טיפוסית לפעולה אינטואיטיבית היא הרתיעה הגופנית האינטואיטיבית של אדם כאשר הוא ניצב בפני תהום. דוגמאות טיפוסיות אחרות הן הנטייה להטות את הגוף או את אבריו לצד מסויים כאשר תשומת לבו של אדם מוקדשת לצד זה—לדוגמה, כאשר מבקשים לפנות שמאלה בעת הנהיגה, נוטים בני אדם מעט שמאלה.

נכתב: דצמבר 2005.