אפוסטריורי
 
  אַפּוֹסְטֶרְיוֹרִי או אמפירי הוא ידע פרופוזיציונלי המושג באמצעות חוויה חושית או התנסות. הוא מנוגד לידע אפריורי, המושג באמצעות תפישה חשיבתית, הגיון או אינטואיציה.

לרוב, מקובל להתייחס לתחומי חקר כמו מתמטיקה או לוגיקה כאפריוריים במהותם, ולתחומי חקר כמו מדעי הטבע או מדעי החברה כאפוסטריוריים במהותם.


נכתב: דצמבר 2005.