לשכה אפוסטולית
 
  לִשְׁכָּה אָפּוֹסְטוֹלִית (לטינית, Camera Apostolica) הייתה הועד המרכזי לניהול המערכת האדמיניסטרטיבית של האפיפיורות. ללשכה היה תפקיד מרכזי במדינות האפיפיור ובתחום השיפוטי.

בראש הלשכה עמד קרדינל-קמרלניו (cardinal-camerlengo), סגנו, אודיטור, אוצר כללי (משרה שלא מולאה מאז 1870) ושבעה פקידי לשכה. מאחר ומדינות האפיפיור חדלו להתקיים והכנסות האוצר האפיפיורי מבוססות בעיקרן על הפני של פטרוס ותרומות אחרות, המנוהלות על ידי ועדה מיוחדת. הממונים ללשכה היום מחזיקים במשרה לשם כבוד למחצה, בעלי תפקידים אחרים שמינויים ללשכה הוא בעל משמעות רק בעת העדרו של האפיפיור או בתקופה שבין מותו של אפיפיור ומינויו של אפיפיור חדש.

בעבר, היו הלשכה והמכהנים בה מן האנשים החשובים ביותר בקוריה האפיפיורית. החל במאה השתים עשרה היה ראש-לשכה (camerarius domini papœ, או קמרלניו, צ'מברליין) חבר קבוע בקוריה, המופקד על הניהול הכספי של חצר האפיפיור והתרומות השונות לה. במאה השלוש עשרה, הייתה הלשכה האפוסטולית אחראית על איסוף מסי מסעי הצלב ובהמשך הורחבו סמכויותיה עוד יותר כאשר הועסקו תחתיה אוספי מס (collectores) והקמרלניו הפך לאחד הפקידים רמי המעלה בניהול מדינות האפיפיור, עד שחשיבות הלשכה כולה החלה לשקוע במאה התשע עשרה.

נכתב: אפריל 2006.