אסטרולוגיה
 
  אַסְטְרוֹלוֹגְיָה (מיוונית, αστρολογία, דבר הכוכבים) היא מסורת ידע וחשיבה עתיקה הגורסת כי מיקומם של גופים שמימיים יכול לסייע בהבנה ופירוש של מצבם ופעולותיהם של בני–אדם. המסורות האסטרולוגיות העיקריות גורסות כי ישנה השפעה מיוחדת למיקום השמש, הירח, כוכבי לכת ומערכות כוכבים הנצפות בזמן לידתו של אדם על אופיו וגורלו וכי למיקום הגופים השמיימיים בזמנים שונים השפעה על התרחשויות על פני כדור הארץ.

אסטרולוגיה נחשבה במשך אלפי שנים לענף חקר, ובימי הביניים אף נלמדה כאחד משבעת תחומי הלימוד של ה"מיומנויות הליברליות" והשתייכה לחלק הקואדריויום (ארבע הדרכים) המתקדם יותר יחד עם המוזיקה, האריתמטיקה והגיאומטריה. במאה השש עשרה, כאשר התגלה כי בניגוד לתפישה הגיאוצנטרית הארץ אינה ניצבת במרכז היקום, אלא אחד מכוכבי הלכת המקיפים את השמש ירדה קרנה של האסטרולוגיה כתחום חקר מדעי והיא הומרה באסטרונומיה. כיום, התפישה המקובלת היא כי החקר האסטרולוגי הוא חסר ערך מבחינה מדעית ואין לו או למשתמשים בו יכולת אבחון או חיזוי כלשהי.

מקורה של האסטרולוגיה כתחום חקר, בידע המוגבל בו החזיקו בני אדם ביחס ליקום. על–פי התפישה ששררה עד לסוף המאה החמש עשרה ניצבה הארץ במרכז היקום, כשהיא מוקפת בגופים שמימיים המסודרים במעגלים הולכים וגדלים סביבה: תחילה הלבנה ואחריה כוכב חמה, נגה, השמש, מאדים, צדק, שבתאי והכוכבים. הגופים השמיימיים השונים נתפשו כקרובים יחסית לכדור הארץ ולכן סברו בני–אדם כי למיקומם המסוים יש השפעה על התרחשויות על–פני כדור הארץ.

במאה השש–עשרה החל מתברר בהדרגה כי תמונת העולם הזו אינה נכונה: הארץ אינה ניצבת במרכז היקום אלא סובבת, ככוכב לכת מן השורה, את השמש וכי המרחקים בין כוכבי הלכת השונים גדולים בהרבה משהעריכו קודם לכן. שינוי זה בתפישת העולם הוביל להפרכת הרעיון המרכזי שביסוד החקר האסטרולוגי. יתר על–כן, התברר בהדרגה כי השמש וכוכבי הלכת שסביבה ניצבים בשולי גלקסיה רחבה וכי היקום רחב וגדול בהרבה מששיערו קודם. חלק מהגופים השמיימיים ששוייכו למערכת המזלות האסטרולוגית, התברר, היו מערכות כוכבים או כוכבי לכת המצויים במרחק כה גדול מכדור הארץ, עד שאורם מגיע לכדור הארץ זמן רב אחרי היווצרו או, לעתים, גם אחרי שמקור האור נכחד. נוסף על–כך, נחשפה העובדה כי מעבר לכוכבי הלכת הקרובים ישנם כוכבי לכת נוספים במערכת השמש כמו אוראנוס, נפטון ופלוטו, שכלל לא נכללו במפות האסטרולוגיות.

הגילויים החדשים הובילו לדחיית התאוריה שעליה התבססה האסטרולוגיה ולדחיית הפירוש האסטרולוגי של מצבם ופעולותיהם של בני אדם על–פני כדור הארץ כסוג של אמונה תפלה או פסבדו-מדע.

נכתב: דצמבר 2005.