אד הומינם
 
  אד הומינם (מלטינית, argumentum ad hominem, או "טיעון לגופו של אדם"), הוא טיעון שיש בו כשל לוגי: במקום להציג טיעון או קביעה המצביעים על היעדר עקביות בטיעון עצמו, מועלה טיעון המתייחס אל האדם המציג את הטיעון. טיעון כזה נחשב כשל לוגי כי ההנחה הראשית וההנחה המשנית (הכלל והמקרה המסוים) אינם קשורים זה לזה, ולכן המסקנה הנובעת מהטיעון אינה קשורה להנחות. המונח נטבע על-ידי הפילוסוף ג'ון לוק ב"מאמר על הבנה אנושית" משנת 1690.

אד הומינם ככשל לוגי
טיעון אד הומינם מסורתי תואר על–ידי הפילוסוף אריסטו בספרו "על הפרכת טענות סופיסטיות" וצורתו הבסיסית היא:
 1. א' מעלה טענה ב'.
 2. משהו מעורר התנגדות ב-א'.
 3. על כן, טענה ב' שגויה.
סוג אחר של טיעון אד הומינם נע בכיוון הפוך, ונוטה לאשר טיעון משום שטוענו רצוי:
 1. א' מעלה טענה ב'.
 2. משהו מעורר אהדה או אהבה ב-א'.
 3. על כן, טענה ב' נכונה.
כשל אד הומינם הוא כשל לוגי בסיסי, המשמש להדגמה בקורסי מבוא ללוגיקה ולחשיבה ביקורתית. חלק מטיעוני אד הומינם יעילים בהרתעת היריב בדיון, ולכן נמצאים לעתים קרובות בשימוש כטכניקה רטורית.

שימוש בטיעון
מטרתו של טיעון אד הומינם רגיל היא לערער טיעון על־ידי תקיפת הטוען, במקום לתקוף את הטיעון שהוא מעלה. תקיפה שכזו פוגעת באמינותו וביכולתו של הטוען להשתתף בויכוח בצורה נאותה, גם אם כל קשר בין התקיפה לבין הטיעון.

לדוגמה, שני אנשים, רכּב ופרופסור למתמטיקה, מתווכחים על מספר השיניים שיש לסוס:
 • פרופסור למתמטיקה: ברור מאליו כי לסוס שלושים ושש שיניים. כבר אריסטו ידע לספר לנו על־כך.
 • רכב: ארבעים שנה אני רכב, ופעמים רבות בדקתי את מספר שיניהם של סוסים, ולסוס יש ארבעים שיניים.
 • פרופסור למתמטיקה: הרשה לי לגחך, מכובדי, למרות נסיונך אינך אלא רכב בור, שאין לו מושג מהו מחקר מדעי. הרי ידוע לכל, כפי שכבר נכתב בכתבי אריסטו, כי אין לסוס אלא שלושים ושש שיניים, ואין לך בעל סמכות גדול, חשוב ומכובד מאריסטו! קל להבין, מכאן, כי בור שכמותך טועה ועליך לקבל בלא ערעור את האמת האחת והיחידה—לסוס שלושים ושש שיניים.
בדוגמה זו, פסק המלומד בעניין מספר שיני הסוס לא על בסיס ספירה, אלא על בסיס מה שקרא או מה שדימה שקרא בספרים. על–פי שיטה זו, יכול היה המלומד לטעון כי לסוס שמונה רגליים ושלוש עיניים, ועל–פי שיטת טיעונו גם היה צודק.1

אד הומינם ברטוריקה
אף ששימוש בטיעוני אד הומינם פסול בדרך כלל, בדיון שנושאו אתיקה ומוסר, או כאשר הדיון אינו עוסק בעובדות או בלוגיקה, יש לעתים טעם בהעלאת טיעונים המצביעים על סתירה בין התנהגותו של אדם וטיעוניו, או על קיומו של עניין כלשהו, שסביר להניח שייטה את דעותיו. לדוגמה:
 • גד: יש ללכוד את העובדים הזרים הבלתי–חוקיים והבלתי־רשומים. אנו מדינת חוק.
 • ראובן: לא ניתן להתייחס לטענתך כאשר ידוע לנו כי אתה קבלן המעסיק עובדים זרים, ואינך רשאי לייבא נוספים עד שיגורשו אלו שנמלטו ממך.
מקרה אחר הוא של ויכוח עובדתי, כאשר לטוען ידע או הבנה שיש להם השלכה על הדיון. לדוגמה:
 • שמעון: שודד הבנק נמלט בריצה מהמקום. הוא היה גבוה וחבוש כובע גרב.
 • דן: איך אפשר להתייחס לטענתך כאשר כלל לא היית במקום וגם לו היית, לא יכולת לראות אותו כי אתה עיוור.

סוגי טיעוני אד הומינם
יש מספר טיעוני אד-הומינם נפוצים. הבולטים שבהם:

אד פרסונם
בטיעון אד פרסונם (לטינית, argumentum ad personam, טיעוני עלבון) מוטח עלבון או מועלות עובדות פוגעניות שאינן קשורות לטיעון שהועלה ואינן מערערות את בסיסו הלוגי.

דוגמאות
 • דן: ראובן אינו יכול לדבר נגד עישון חשיש, כשהוא עצמו מעשן חשיש כל היום." (טיעון אד פרסונם. הכרתו של ראובן אולי מטושטשת, אך טיעונו בעד או נגד עישון חשיש לא נסתר. דן רק הטיח בו עלבון.)
או:
 • יוסף: כל העדויות מצביעות על כך שאירועי ספר "בראשית" לא היו ולא נבראו.
 • בנימין: טוב, למה אפשר לצפות מאתאיסט מושבע כמוך.
אד הומינם נסיבתי בטיעון מסוג זה מצביעים על־כך שהטוען נמצא בנסיבות בהן ייטה לנקוט עמדה מסויימת ולא אחרת. כלומר, שהוא סובל מהטיה. טיעון כזה הוא כשל לוגי, שכן עמדותיו או נטיותיו של אדם אינן משליכות על אמינות או נכונות טיעוניו.

דוגמאות
 • ראובן: ממצאים רבים מצביעים על־כך שחוקי שכר מינימום אינם משפרים את מצב הפועלים.
 • גד: איך אפשר להתייחס ברצינות לטענותיך אם אתה בעל מפעל? טיעונו של גד אינו נשמע בלתי־סביר.
ניתן להניח כי בעל מפעל עשוי יהיה להטות את דעותיו בנושא זה. מבחינה לוגית, עם זאת, יש כאן כשל, וטיעונו של גד לא הוכיח שראובן טועה.

אד הומינם טו קואקואה
אד הומינם טו קואקואה (לטינית, ad hominem tu quoque, לגופו של אדם, אתה בעצמך) הוא טיעון המתייחס למידת עקביותו או לצביעותו של הטוען. הטענה נדחית כי טענות הטוען אינן עקביות או סותרות זו את זו, או שהן סותרות פעולות של הטוען. לעתים קרובות, טיעוני טו קואקואה הם גם טיעוני "משתי עוולות יוצא צדק."

דוגמאות
 • ראובן:גד, אתה טוען שחזירים מסוגלים לעוף, אבל זה לא נכון כי אמרת קודם שחזירים לא מסוגלים לעוף. (חזירים יכולים או שאינם יכולים לעוף, אך טיעונו הקודם של גד אינו מוכיח או מפריך את טיעונו הנוכחי.)
 • שמעון: אתה לא יכול לטעון שמה שאמרתי זו הוצאת דיבה כי גם מה שאתה אמרת הוא הוצאת דיבה" (ואולי גם שמעון וגם בן הפלוגתא שלו הוציאו זה את דיבתו של זה. עדיין אין ברעה הנוספת משום הצדקה, ביטול או הפרכה של הקודמת.)
גינוי עם שבח קלוש
בסוג זה של כשל אד הומינם הטיעון מותקף באמצעות מתן מחמאה או הלל קלוש לעמדת היריב, כשהשבח מכוון למקום בלתי רלוונטי או מובע באי התלהבות, שמהם ניתן להסיק שהשבח אינו ראוי או שהוא למעשה לעג.

דוגמאות
 • יהודה:ידידי היקר! כל הכבוד להתלהבות ולרוח הנעורים שאתה מגלה, אבל קשה לשמוע ביקורת על איכות הבורקס בישיבה מאדם שטרם צבר ניסיון בטחוני בהגנה על גבולות המדינה.
 • יששכר: אין ספק שזבולון השקיע זמן רב במחקר מקדים לספרו האחרון על "תולדות תורכיה במאה ה-17," אך קשה להתחמק מההרגשה כי הידע שלו בהיסטוריה קלוש.
 • גד: אין ספק שהרעיונות של הפציפיסטים הם אידאל יפה מאוד והמשתתפים בהפגנה האחרונה הם באמת מלח הארץ, אבל האם אפשר להתייחס ברצינות לרעיונות המבוססים על אמונה עיוורת הגורמת לאנשים לאמץ עמדה כזו?
אקס קונקסיס
אקס קונקסיס (לטינית, Ex Concessis, מתוך מה שהוסכם) הוא טיעון המתקיף את עמדתו של אדם באמצעות הצבעה על־כך שהוא פועל לעתים בדרכים אותן ניתן להבין כבלתי עקביות לעמדה זו, או מחזיק בהשקפות שמהן ניתן להבין שאינן עקביות עם עמדה זו או שהוא קשור לאנשים אחרים הפועלים בדרך שאינה עקבית עם עמדה זו.

דוגמאות
 • ישמעאל: אינך יכול להטיח ביקורת במכוניות בגלל שהן גורמות לזיהום אוויר, כי גם אתה נוהג במכונית.
 • יחזקאל: אני לא מוכן לשמוע את הטיעונים שלך בזכות השלום—אתה היית גנרל בצבא!
פנייה מיוחדת
בכשל פנייה מיוחדת מותקפת דעתו של אדם, או שהיא זוכה ליחס מבטל כי אותו אדם לא היה שותף או לא חווה חוויה מסויימת, או שנקודת המבט שלו מוגבלת.

דוגמאות
 • חגית: אני לא מוכנה לשמוע את הטיעונים שלך בזכות קיום בתי זונות, אתה גבר ורק אישה יכולה להבין כמה זה משפיל.
 • רחבעם: ההתנגדות שלך לעונש מוות חסרת רגישות. אם מישהו מהמשפחה שלך היה מת בפעולת טרור היית מסתכל על זה אחרת.
 • דני יתום: אתה אפס מאופס, הכדור היחיד שעבר ליד האוזן שלך היה כדור פינג פונג. (טיעון זה הושמע כדי לסתור את תקפות דעותיו של עמיר פרץ על זיופים בטופסי הרשמה למפלגת העבודה, בשנת 2005.)
 • וודי אלן: ליברל הוא שמרן שעדיין לא שדדו אותו.
הרעלת בארות
הרעלת בארות היא כשל אי-רלוונטיות שיש לו דמיון ניכר לכשלי אד הומינם. בכשל זה מוצג מידע לא מחמיא או המעורר ספק בנוגע למידת האובייקטיביות של הטוען האחר, כדי לגרום לשומעים להתעלם או להתייחס בביטול לדברים ששמעו או ישמעו מפיו. במובן זה, טיעונים מסוג זה הם טיעוני אד הומינם במרומז. מקור הביטוי באמונת ההבל הנוצרית מימי–הביניים, שמגפת "הדבר השחור" (הדבר הבובוני) נגרמה בגלל הרעלת בארות על ידי יהודים.

דוגמאות
 • מראיין: ועתה, לפרשת כהן. נמצא עמנו עורך הדין אבישי מרום. מר מרום, בוא נזכיר בפתח הדברים, שאתה עורך דינו של הנאשם... (כאן, המראיין מאזכר את העובדה שאבישי מרום הוא עורך דינו של הנאשם, מושא הדיון, ומעלה ספקות ביחס למידת האובייקטיביות שלו, דבר המרמז כי ניתן יהיה, לכאורה, להתעלם מכל טיעון שיעלה בגלל האדם המעלה אותו.)
 • מנחה: אלו נימוקים נכבדים מאוד בזכות לגליזציה של סמים קלים. ואתה, בוא ונזכיר לצופים לסיום, הורשעת בעבר בעישון מריחואנה. (המנחה מרמז לכך שלטוען היו מניעים נסתרים, סמויים מן העין, להעלות את טענותיו. אם נכונים דבריו של הטוען ואם לא, לטענת המנחה יש להתעלם מתוכנם או לפחות לפקפק באמיתותם משום זהותו של הדובר.)
הערות
1 האנקדוטה מבוססת על הסיפור הידוע לפיו מלומדי ימי–הביניים העדיפו לעיין בכתבי אריסטו כדי ללמוד כמה שיניים יש לסוס. הרושם שנוצר אצל רבים הוא כי אריסטו שגה במניין שיניו של סוס, והשגיאה השתרשרה למלומדים שאימצו את קביעותיו באופן עיוור. למעשה, יפה היו עושים המלומדים לו הסתמכו על אריסטו בנקודה זו, שכן הוא מנה נכונה את מספרן (ארבעים). ר' הקטע המעניין כאן הנוגע בנושא, ודיון פיקנטי כאן.

נכתב: אפריל-נובמבר 2005.
 
 
מקורות:
 
 
רשימת תגובות (4)
 
 
אני דווקא כן:
7/5/2009
נכתב על ידי אליסה

"אד הומינם" לעומת "טענה לגופו של אדם". אלא אם כן אתה מכיר הגדרה עברית אחרת?
 
 
 
 
אהה, הבנתי
7/5/2009
נכתב על ידי אורי

אני בדרך כלל משתמש ב"לגופו של אדם" המילה "טענה" (שמאריכה) נוספת גם ללעז: טענה אד הומינם.
 
 
 
 
זו אפשרות קיצור שלא חשבתי עליה -
8/5/2009
נכתב על ידי אליסה

צריך לנסות ולראות אם זה עובד...:-)
 
 
 
 
כדאי לשים לב לכך ששיניתי את הערכיצ'ק מיסודו
19/5/2009
נכתב על ידי אורי רדלר

טיעון אד-הומינם נסיבתי שולב כעת בשורה של טיעוני אד-הומינם וטיעונים משיקים.